Fr : +33 678 740687
Nl : +31 653 771441

Fr : +33 678 740687 Nl : +31 653 771441

Hoe ons te vinden


FAQs

Hieronder zullen we proberen alle vragen te beantwoorden die we denken dat jullie zullen hebben.

Hoe werkt het Time Share element?

Als co-eigenaar koop je een fractie van een woning. Het is geen Time Share, als zit er natuurlijk wel een Time Share element in. Je hebt recht op 5 weken per jaar gebruik van de woning, verdeeld over de verschillende seizoenen van het jaar. Het rooster verspringt elk jaar.  In de praktijk is het mogelijk dat de co-eigenaren onderling ruilen of het rooster zelf gezamenlijk gaan opstellen. Bij eventuele problemen heeft het managementbedrijf  het laatste woord.

Wie zijn de andere mede-eigenaren?

Natuurlijk weten wij dat ook nog niet precies. Maar we hebben al geinteresseerde kopers uit Engeland, Nederland en Frankrijk.  Allemaal opgeleide mensen die net als wij verliefd zijn op het chateau en de regio. Het lijken ons allemaal leuke, gezellige mensen.  We hopen dat er tussen de verschillende eigenaren mooie vriendschappen zullen ontstaan en dat we met z’n allen een gezellig mini-dorp zullen vormen. Elke koper zal worden gescreend voordat tot transactie wordt overgegaan (dat hebben wij ook moeten doen) dit om er zeker van te zijn dat alle mede-eigenaren bona fide zijn. Beslissingen over de gite zullen gezamenlijk worden genomen  volgens de Fractional Ownership principes, die al uitgebreid zijn getest en toegepast in andere projecten. Al is alles voor ons ook nieuw natuurlijk. Jerry en FOC hebben er al jarenlang ervaring mee en verzekeren ons dat normaal gesproken de co-eigenaren goed met elkaar op kunnen schieten en al snel gezamenlijk alle zaken regelen en in goede harmonie problemen oplossen.

Het Park

Alle mede-eigenaren mogen gebruik maken van een groot deel van het park en bos. De toegankelijke gebieden worden duidelijk aangegeven in het contract. Er komt een groot bbq-terras en verschillende andere zitjes voor algemeen gebruik. Verder kan iedereen gebruik maken van de trampolines. De Grenier & de Cottage, de twee gîtes in de verkoop, hebben ook allebei een eigen terras.

Kan ik mijn fractie verkopen?

Ja, wanneer je maar wilt en voor elke prijs die je wilt. De bijdrage voor de gezamenlijke pot is non-refundable.

Kan ik gezamenlijk met vrienden of familieeen fractie kopen?

Ja, u kunt fracties kopen als individu of als een syndicaat.

Kan ik meer dan één fractie te kopen?

Ja, natuurlijk kan dat. Als u graag 10 weken per jaar gebruik wilt kunnen maken van de gite dan kunt u twee fracties kopen voor de ongelooflijke prijs van € 45,000.

Wat gebeurt er als iemand de jaarlijkse bijdrage niet betaald?

Het recht op gebruik van de gite komt tijdelijk te vervallen en de gite zal verhuurd worden om de uitstaande schuld te vereffenen.

Mag ik de gite verhuren?

Alle weken waarop u recht heeft maar die u zelf niet wenst te gebruiken kunt u ofwel aanbieden aan uw mede-eigenaren, vrienden of familie, met of zonder vergoeding. Maar ‘Commercieel verhuur’ is niet toegestaan.

Water/Gas/Electriciteit

Alle meterstanden worden genoteerd bij aankomst en vertrek, dus iedereen betaalt alleen voor eigen verbruik. Er worden meters geinstalleerd die elke 15 minuten per GPS een rapport sturen naar een website, waar iedereen precies kan zien wat zijn eigen verbruik is. Dit zijn de variabele kosten van de site kosten.

Hoe worden roerende zaken vervangen?

Zoals eerder vermeld bestaat een deel van de jaarlijkse kosten uit een bijdrage aan de gezamenlijke pot welke gebruikt zal worden om roerende zaken, zoals vaatwassers, boilers, meubels, bedlinnen ed te vervangen in geval van slijtage en breuk. In 10 jaar komt er €25.000 in de pot. Dit zou meer dan genoeg moeten zijn om alle kosten te dekken. Alle beslissingen met betrekking tot aankopen en reparaties worden met alle 10 eigenaren gezamenlijk genomen. Mocht er onenigheid zijn dan zullen FOC en Tim & Margreeth bemiddelen en meebeslissen. Al het meubilair en apparaten zijn in goede staat en onder garantie tot 6 maanden na aanvang van het co-eigenaarschap. Het gebouw is 165 jaar oud maar in goede staat en goed verzekerd, maar de gezamenlijke pot is er om alle eventuele extra kosten te dekken.

Mag ik dingen veranderen aan de gite?

Ja en Nee. Het is een gebouw met monumentenstatus, dus het exterieur is beschermd. Alle eventuele beslissingen voor veranderingen zullen genomen worden door Tim & Margreeth en overlegd worden met alle eigenaren.  In principe mogen er veranderingen worden aangebracht aan het interieur van de gite als iedereen het hiermee eens is.

Verder is een goede buur zijn hier net zo belangrijk als in iedere woonomgeving. Probeer rekening te houden met je mede-eigenaren en de andere gebruikers van het landgoed.

Iedereen die schade aanbrengt aan de gite of aan iets anders op het domein door onzorgvuldig gebruik of door misbruik is hier zelf aansprakelijk voor. Dit wordt niet vergoed uit de gezamenlijke pot.

Alle eigenaren hebben een eigen locker waar ze persoonlijke spullen in kunnen opbergen.

Parkeren

Elke co-eigenaar mag twee auto’s tegelijkertijd op het terrein parkeren. Dit geldt ook als er met twee eigenaars een fractie gekocht wordt. Sorry, maar er zijn gewoon niet meer parkeerplaatsen en we willen geen auto’s op het gras. Maar er is voldoende plaats om buiten de muren van het chateau te parkeren.

Wat gebeurt er als wij (Tim & Margreeth) besluiten te vertrekken?

Het plan is dat wij het hele gebeuren gaan runnen, zodat elk verblijf van de co-eigenaren zorgeloos en makkelijk is. Als wij zouden besluiten dat we dit niet meer willen of kunnen doen dan zijn wij volgens ons contract met FOC verplicht om een nieuwe manager of managementbedrijf te regelen om alle lopende zaken van ons over te nemen. Aangezien deze regio een groeiende vakantiebestemming is en er verschillende gespecialiseerde managementbedrijven zijn, zal dit geen enkel probleem zijn.

Huisdieren en Roken

Roken is niet toegestaan in de gites en ook niet overal in het park. Er is een speciale rokershoek met asbakken waar gerookt mag worden. Rokers zijn zelf verantwoordelijk voor het legen van de asbakken na gebruik. Bij overtreding van de rookafspraken volgt een boete van €100. Sorry- we weten niet hoe we er anders voor moeten zorgen dat het terrein peukvrij blijft en anderen geen last hebben van de rokers.

Husdieren zijn niet toegestaan omdat we de gites en het terrein schoon willen houden voor alle gebruikers.

WiFi

Er is WiFi beschikbaar in het chateau. De kosten van de WiFi zijn inbegrepen in de jaarlijkse kosten.

Wie moeten we bellen als er een probleem is?

Een management bedrijf (in eerste instantie wij dus) zal verantwoordelijk zijn voor al het onderhoud en bereikbaar zijn voor eventuele onverwachte problemen. Het management zal ook alle administratieve zaken regelen, zoals rekeningen, belastingen, verzekeringen, stormschade ed. Samengevat betekent dit dat alle officiele zaken, waarvoor je normaal gesproken te maken zou hebben met het beruchte Franse systeem, voor je geregeld worden.

Schoonmaken

Dit is een beetje ingewikkeld. We verwachten dat alle gebruikers van de gite deze na afloop van het verblijf in ongeveer dezelfde opgeruimde staat achterlaten als ze die hebben aangetroffen.  Vuilnisbakken moeten worden geleegd en gebruikte bedden moeten worden afgehaald.  Na elk verblijf zal de gite dan door een professioneel bedrijf worden schoongemaakt en de bedden weer worden opgemaakt. Dit zal gemiddeld twee uur duren. Als de schoonmakers meer tijd nodig hebben, dan wordt dit in rekening gebracht van de laatste gebruiker. Mocht er tijd over zijn na de standaard schoonmaak, dan wordt deze tijd gebruikt om extra te poetsen (ramen zemen of kast uitsoppen). Een paar keer per jaar krijgt de gite een grote schoonmaak.  De kosten van 5 schoonmaaksessies van 2 uur zijn onderdeel van de jaarbijdrage.